Ontvangsten

Het Foppe Fonds ontvangt donaties die zijn gedaan door particulieren of bedrijven. Het fonds stelt al deze donaties ‘harstikkene’ op prijs en bedankt de gevers! Ook zijn er inkomsten uit lezingen die Foppe de Haan voor het fonds houdt en uit grotere projecten die het fonds organiseert. Het geld wordt ingezet voor individuele aanvragen of voor het project “100PK onbeperkt in galop”. Om privacy te waarborgen worden de gevers niet bij naam genoemd. Zij die ons steunen, en waarvan de naam bij ons bekend is, krijgen een persoonlijk bedankbericht van ons.

Ontvangsten 2015:

Algemene donaties € 18.909,35
Lezingen Foppe de Haan € 10.923,01
Projecten / acties derden € 91.783,56
Projecten Foppe Fonds € 20.000,-

Wilt u ook het Foppe Fonds steunen? Neem contact op met ons via info@foppefonds.nl

Donaties kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer NL31RABO0114566682 t.n.v. Foppe Fonds.

Rixt van der Horst en Foppe de Haan

 

 

FoppeFonds