ANBI

Vanaf 2014 is het verstrekken van informatie door Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) via internet een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een stichting met een ANBI-status. ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die door de belastingdienst zijn aangewezen als ANBI aanwijzen hebben deze belastingvoordelen, zo ook het Foppe Fonds. Hieronder kunt u een volledig rapport downloaden met informatie over het Foppe Fonds zoals die door de ANBI gevraagd wordt.

Rapport ANBI Foppe Fonds 2016: ANBI informatie 2016 Foppe Fonds
Financieel jaarverslag 2016 Foppe Fonds: ANBI-informatie-2016-Foppe-Fonds

FoppeFonds