100 PK onbeperkt in galop

Project 100PK

Met het succes van het 100 rolstoelenproject als inspiratiebron gaat het Foppe Fonds zich inzetten om nog eens 100 kinderen aan het sporten te krijgen, ditmaal via de paardensport. Hiervoor is het Fonds de samenwerking aangegaan met vijf noordelijke maneges aangesloten bij de Federatie Paardensport Gehandicapten (FPG). Een unieke aanpak waarbij het doel is de drempel om te gaan sporten zo laag mogelijk te maken. Het Foppe Fonds is er immers van overtuigd dat sporten niet alleen fysiek, maar ook sociaal van groot belang is.

Enthousiast geworden door de prestaties van ambassadrice Rixt van der Horst en haar paard Uniek, en in de overtuiging dat paardrijden een therapeutische en sportieve uitwerking kan hebben op kinderen en jongeren met een beperking, wil het Foppe Fonds zich graag inzetten om zoveel mogelijk kinderen en jongeren aan het paardrijden te krijgen. Het doel is de para hippische sport toegankelijk te maken voor tenminste 100 kinderen en jongeren in Noord-Nederland.


Paardrijden is één van de weinige sporten die kinderen met een beperking kunnen doen zonder gebruik te maken van hun rolstoel. Het paard wordt de benen van de ruiter. Door het paardrijden worden kinderen met een beperking rustig, leren ze balans houden en stimuleert het hun ontwikkeling. Ze beleven er ook erg veel plezier aan en het laat ze stralen. Het Foppe Fonds zet zich hier de komende tijd graag voor in. Want paardrijden kost door de aangepaste materialen zoals de zadels, een tillift en opstapperron veel geld. Het Foppe Fonds is geïnspireerd geraakt en wil graag meer kinderen zien stralen!

We hebben voor dit project een aparte website gelanceerd: www.onbeperktingalop.nl

Volg ons op social media