Aanvraag indienen

Voor jongeren voor wie sporten niet vanzelfsprekend is vanwege hun lichamelijke of verstandelijke beperking of omdat ouders door financiële omstandigheden hun kind niet kunnen laten sporten kan er een aanvraag bij het Foppe Fonds ingediend worden.

Zien waar het Foppe Fonds al aan bijgedragen heeft? Bekijk hier ons promofilmpje.

Richtlijnen voor de aanvraag:

  • De aanvraag is voor jongeren (t/m 27 jaar) die woonachtig zijn in Nederland.
  • De aanvraag is voor sport- en/of spelmateriaal of deelname aan een sportactiviteit voor een jongere (of meerdere jongeren) met een lichamelijke of verstandelijke beperking.
  • De aanvraag is voor een jongere (al dan niet met een lichamelijke of verstandelijke beperking) met ouders die het financieel niet breed hebben en dat op verzoek kunnen aantonen.
  • De aanvraag voor individuele financiële ondersteuning kan worden ingediend als een verzoek daarvoor ook bij het Jeugdfonds sport en cultuur of Volwassenenfonds sport en cultuur, Stichting Leergeld en/of de gemeente is ingediend.
  • Wij hechten aan eigen bijdragen en dat, indien van toepassing, ook andere fondsen benaderd worden.
  • De aanvraag is niet mogelijk voor ondersteuning binnen grote, professionele instellingen.
  • De aanvraag is niet mogelijk voor ondersteuning in de exploitatiekosten van een vereniging, stichting e.d.
  • De aanvraag moet zo goed en volledig mogelijk onderbouwd zijn.
  • De aanvraag moet op waarheid zijn berust.

U kunt hieronder de aanvraagformulieren downloaden:

Privacyverklaring:
Het Foppe Fonds kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website gegevens aan het Foppe Fonds verstrekt. U leest alle informatie hierover in onze privacyverklaring.

Volg ons op social media