Organisatie

Foppe de Haan

Beschermheer, boegbeeld en drager van de naam van het Foppe Fonds is Foppe de Haan. Foppe is zeer betrokken bij het Foppe Fonds. Hij houdt in het land vele lezingen waarvan de volledige gage naar het Foppe Fonds gaat. Bij iedere lezing vertelt hij waarom het Foppe Fonds zo belangrijk is. Zoals Foppe zelf zegt: ‘Als kind wil je natuurlijk graag sporten. Soms is het bijna onmogelijk en dan helpen wij. Wij maken het onmogelijke mogelijk!’. Daarnaast is Foppe betrokken bij het beleid van het fonds en is hij lid van het projectteam van het jaarlijks terugkerend Foppe Open golftoernooi.

Bestuur en Raad van Toezicht

Het Bestuur beslist welke aanvragen gehonoreerd worden, aan welke activiteiten het fonds zijn medewerking verleent en bereidt de plannen voor de toekomst voor. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
– Patrick Vink, voorzitter
– Lume Paulusma, penningmeester
– Brenda de Jong, lid
– Lutz Jacobi, lid
– Sietze Kijlstra, lid

Rigtje Snoek-Zwart, bestuursondersteuning

U kunt contact met het bestuur opnemen door een bericht te sturen naar: info@foppefonds.nl

De Raad van Toezicht heeft als taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de stichting, alsmede het uitoefenen van een aantal taken en bevoegdheden die in de statuten zijn genoemd. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:
– Dennis Gijsman, voorzitter
– Margryt Gerritsma, secretaris
– Fimke Hijlkema, lid
– Els van Kernebeek, lid

ANBI

Vanaf 2014 is het verstrekken van informatie door Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) via internet een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een stichting met een ANBI-status. ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die door de belastingdienst zijn aangewezen als ANBI aanwijzen hebben deze belastingvoordelen, zo ook het Foppe Fonds. Hieronder kunt u een volledig rapport downloaden met informatie over het Foppe Fonds zoals die door de ANBI gevraagd wordt. Ook is de definitieve en goedgekeurde jaarrekening over het afgelopen jaar te downloaden.

Rapport: ANBI informatie Foppe Fonds

Financiën: Financieel verslag 2023, Bestuurlijk jaarverslag 2023 en Goedgekeurde jaarrekening 2022

Samenwerking sc Heerenveen

SC Heerenveen en het Foppe Fonds hebben sinds 2015 een officiële samenwerking. Door faciliteiten van SC Heerenveen in te zetten wil de Friese voetbalclub meer bekendheid en geld genereren voor het Foppe Fonds. Dit gebeurt onder andere door de verkoop van een “Foppe Fonds arrangement”.

In het “Foppe Fonds arrangement” zit een 11-tal stoelen met het Foppe Fonds logo op de Oosttribune in het Abe Lenstra stadion. Bedrijven en particulieren kunnen het arrangement voor een thuiswedstrijd afnemen voor €737,- incl. btw per 11 stoelen (of een deel daarvan met aangepaste prijs). Het bedrag (excl. cateringkosten) komt geheel ten goede aan het Foppe Fonds.
Bij het arrangement zit het volgende inbegrepen:

  • max. 11 stoelen op de oost tribune
  • Indien gewenst ontvangst door vertegenwoordiging van het bestuur Foppe Fonds
  • Toegang Ondernemerssociëteit
  • 3 consumpties p.p., koffie/thee, cake en bittergarnituur
  • Zichtbaarheid bedrijf en Foppe Fonds op de videowall

Wedstrijd meebeleven?
Wilt u een wedstrijd beleven op de Foppe Fonds stoelen? Neem dan contact op met de klantenservice van SC Heerenveen of het Foppe Fonds via info@foppefonds.nl.

Volg ons op social media