Organisatie

Aanvraag indienen

Voor kinderen voor wie sporten of spelen niet vanzelfsprekend is vanwege hun lichamelijke en/of verstandelijke beperking of omdat hun ouders door financiële omstandigheden hun kind niet kunnen laten sporten kan er een aanvraag bij het Foppe Fonds ingediend worden.
Zien waar het Foppe Fonds al aan bijgedragen heeft? Bekijk hier ons promofilmpje.

Richtlijnen voor de aanvraag:

 • De aanvraag is voor kinderen tot maximaal 21 jaar die woonachtig zijn in Nederland.
 • De aanvraag is voor sport- en/of spelmateriaal of deelname aan een sportactiviteit voor een kind
  (of meerdere kinderen) met een lichamelijke of verstandelijke beperking.
 • De aanvraag is voor een kind (zonder beperking) met ouders die het financieel niet breed hebben
  en dat op verzoek kunnen aantonen.
 • De aanvraag voor financiële ondersteuning kan pas worden ingediend als een verzoek daarvoor
  bij het Jeugdsportfonds, Stichting Leergeld en/of de gemeente geheel of gedeeltelijk is afgewezen.
 • Wij hechten aan eigen bijdragen en dat, indien van toepassing, ook andere fondsen benaderd
  worden.
 • De aanvraag is niet mogelijk voor ondersteuning in de exploitatiekosten van een vereniging,
  stichting, e.d.
 • De aanvraag moet zo goed en volledig mogelijk onderbouwd zijn.
 • De aanvraag moet op waarheid zijn berust.

U kunt hieronder de aanvraagformulieren downloaden:

 

Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur beslist welke aanvragen gehonoreerd worden, aan welke activiteiten het fonds zijn medewerking verleent en bereidt de plannen voor de toekomst voor. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Yke Faber, voorzitter
Syb Tilstra, secretaris
Jan de Jong, penningmeester
Netty Posthumus, lid
Erik Pereboom, lid

Rixt Veldman, bestuursondersteuning
U kunt contact met het bestuur opnemen door een bericht te sturen naar: info@foppefonds.nl

De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de stichting, alsmede het uitoefenen van een aantal taken en bevoegdheden die in de statuten zijn genoemd. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:
Sjoerd Feenstra, voorzitter
Egbert van Hes, secretaris
Klaasje Postma, lid
Annet van der Hoek, lid
Henk Gemser, lid

 

ANBI

Vanaf 2014 is het verstrekken van informatie door Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) via internet een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een stichting met een ANBI-status. Hieronder kunt u een volledig rapport downloaden met informatie over het Foppe Fonds zoals die door de ANBI gevraagd wordt.
Rapport ANBI Foppe Fonds over het jaar 2018:ANBI informatie Foppe Fonds 2018

 

Samenwerking sc Heerenveen

SC Heerenveen en het Foppe Fonds hebben sinds 2015 een officiële samenwerking. Door faciliteiten van sc Heerenveen in te zetten wil de Friese voetbalclub meer bekendheid en geld genereren voor het Foppe Fonds. Dit gebeurt onder andere door de verkoop van een “Foppe Fonds arrangement”.

In het “Foppe Fonds arrangement” zit een 11-tal stoelen met het Foppe Fonds logo op de Oosttribune in het Abe Lenstra stadion. Bedrijven en particulieren kunnen het arrangement voor een thuiswedstrijd afnemen voor €737,- inclusief btw. Dit bedrag (excl. catering) komt geheel ten goede aan het Foppe Fonds.
Bij het arrangement zit het volgende inbegrepen:

 • 11 stoelen op de oost tribune
 • Indien gewenst ontvangst door vertegenwoordiging van het bestuur Foppe Fonds
 • Toegang Ondernemerssocieteit
 • 3 consumpties, koffie/thee, cake en bittergarnituur
 • Zichtbaarheid bedrijf en Foppe Fonds op de videowall

Wedstrijd meebeleven?
Wilt u een wedstrijd beleven op de Foppe Fonds stoelen? Neem dan contact op met de klantenservice van sc Heerenveen of het Foppe Fonds via info@foppefonds.nl of bel met 06-12343803.

 

Foppe de Haan

Beschermheer, boegbeeld en drager van de naam van het Foppe Fonds is Foppe de Haan. Foppe is zeer betrokken bij het Foppe Fonds. Hij houdt in het land vele lezingen waarvan de volledige gage naar het Foppe Fonds gaat. Bij iedere lezing vertelt hij waarom het Foppe Fonds zo belangrijk is. Zoals Foppe zelf zegt: ‘Als kind wil je natuurlijk graag sporten. Soms is het bijna onmogelijk en dan helpen wij. Wij maken het onmogelijke mogelijk!’. Daarnaast is Foppe betrokken bij het beleid van het fonds en is hij lid van het projectteam van het jaarlijks terugkerend Foppe Open golftoernooi.

Volg ons op social media