Steun ons

Steun het Foppe Fonds en help mee jongeren te laten sporten!

Steunen kan op verschillende manieren: door te doneren, een actie te organiseren of een fundraisingevent op te zetten. Wil je ons helpen, neem dan contact op via info@foppefonds.nl.

Direct doneren kan ook: maak je donatie over op rekeningnummer NL31RABO0114566682 t.n.v. Foppe Fonds o.v.v. donatie.

Alvast hartstikkene bedankt!

 

Foppe Fonds & VriendenLoterij

‘Meespelen in de VriendenLoterij, voor álle dagen prijs!” Een welbekende oproep voor velen.

Wist je dat het Foppe Fonds één van de goede doelen is die je kunt steunen? En dat gaat heel gemakkelijk via deze rechtstreekse link. Dan gaat minimaal 40% van de inleg van je lot naar het Foppe Fonds.

Privacyverklaring:
Het Foppe Fonds kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website gegevens aan het Foppe Fonds verstrekt. U leest alle informatie hierover in onze privacyverklaring.

Volg ons op social media