ONS DOEL

Wij maken het onmogelijke mogelijk

Het Foppe Fonds zet zich in voor jongeren voor wie sporten niet vanzelfsprekend is vanwege hun lichamelijke of verstandelijke beperking of omdat hun ouders door financiële omstandigheden hun kind niet kunnen laten sporten. Door te sporten en te spelen krijgen kinderen en jongeren energie en levenslust. Door het geven van een bijdrage kan het Foppe Fonds ervoor zorgen dat ze weer stralen en plezier hebben. Zelfs als het allemaal even niet gemakkelijk is: een kind hoort te spelen!

Het Foppe Fonds dankt de naam aan Foppe de Haan en om met zijn woorden te spreken: ‘Als kind wil je natuurlijk sporten. Soms is het bijna onmogelijk en dan helpen wij. Wij maken het onmogelijke mogelijk!’

Steun ons

Steun het Foppe Fonds en help mee jongeren te laten sporten! 
Steunen kan op verschillende manieren: door te doneren, een actie te organiseren of een fundraisingevent op te zetten. Wil je ons helpen, neem dan contact op via info@foppefonds.nl.

Of maak je donatie over op rekeningnummer NL31RABO0114566682 t.n.v. Foppe Fonds.

Projecten

FrameRunning (voorheen RaceRunning)
Eind 2017 sloegen het Foppe Fonds en Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) de handen ineen om de RaceRunner te verspreiden over Nederland. Die samenwerking was al snel een succes: binnen no time deden zeven atletiekverenigingen een beroep op de nieuwe RaceRunner regeling en sinds medio 2018 was de Dirk Kuyt Foundation ook aangesloten. Sinds 2021 is de naam gewijzigd in FrameRunner.

De FrameRunner is een soort driewiel-loopfiets waarmee veel kinderen en jongeren met een lichamelijke handicap kunnen hardlopen. Het VUmc en NSGK introduceren FrameRunning als sport in Nederland. Het VUmc geeft informatie en trainingen, NSGK helpt met de fondsenwerving. Inmiddels zijn er RaceRunners aanwezig op diverse atletiek- en sportverenigingen en andere locaties zoals (Mytyl)scholen en revalidatiecentra in heel Nederland. Zowel NOC*NSF als de Atletiekunie spreken over een “booming sport”. NSGK en het Foppe Fonds helpen atletiekverenigingen bij de aanschaf van FrameRunners. Doel is dat kinderen met een lichamelijke handicap daardoor kunnen sporten bij een gewone vereniging in hun eigen regio. Per vereniging dragen we samen maximaal 5.000 euro bij. Voorwaarde is dat de vereniging zelf ook 2.500 euro bijlegt, eventueel geholpen door sponsors of serviceclubs. Een aantal atletiekverenigingen in het land hebben al gebruik gemaakt van de regeling. Voordat ze overgingen tot de aanschaf, hebben de verenigingen de FrameRunner vrijblijvend uitgeprobeerd. Daarvoor heeft
NSGK samen met VUmc een pool van FrameRunners opgezet die tijdelijk worden uitgeleend. Nog diverse andere verenigingen maken gebruik van deze pool; mogelijk doen ook zij binnenkort een beroep op het Foppe Fonds en NSGK om hun eigen FrameRunners aan te schaffen.

Meer informatie over FrameRunning vind je op:
https://gehandicaptekind.nl/wat-we-doen/samen-sporten-dankzij-de-racerunner

100PK onbeperkt in galop
Met het succes van het 100rolstoelenproject als inspiratiebron startte het Foppe Fonds in 2015 het project 100PK onbeperkt in galop. De drempel voor kinderen om te kunnen paardrijden moest verlaagd worden. Het doel was 100 nieuwe ruiters. Op de 5 maneges die zich aan 100PK hebben verbonden zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 ruiters gaan paardrijden. Via het project hebben de maneges o.a. speciale hulpmiddelen kunnen aanschaffen, zijn er aanpassingen gedaan, zijn vrijwilligers geworven en draaien er pilots met andere (zorg)partijen.
De investeringen hebben effect gehad: meer kinderen wisten de gang naar het aangepast paardrijden te vinden.
Bekijk hier het filmpje over het paardrijden.

100 rolstoelen
In de periode 2010-2014 was het Foppe Fonds actief met het 100rolstoelen project. Veel kinderen met een lichamelijke handicap kunnen nog maar één sport doen, namelijk e-hockey. Hiervoor is wel een speciale, behendige elektrische sportrolstoel nodig. Deze stoelen zijn erg prijzig. Het Foppe Fonds is er trots op dat meer dan 100 kinderen mede dankzij financiële steun van het fonds zo’n rolstoel konden aanschaffen en (weer) kunnen gaan hockeyen. Het project is hiermee tot een groot succes geworden en we hebben het in 2014 feestelijk kunnen afronden met de uitreiking van de laatste rolstoelen. Het Foppe Fonds zet zich nog steeds in voor kinderen de graag willen e-hockeyen. Wil jij een sportrolstoel dan kun je bij ons een aanvraag indienen voor een eenmalige financiële bijdrage.

Volg ons op social media