Donaties

Bestedingen

Het Foppe Fonds behandelt iedere maand de binnengekomen aanvragen. Deze aanvragen worden getoetst aan de doelstelling van het fonds. Alle aanvragen moeten hebben betrekking op het stimuleren van sporten van kinderen en jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Wilt u een aanvraag indienen bij het Foppe Fonds vul dan het aanvraagformulier in.

Ontvangsten

Het Foppe Fonds ontvangt donaties die zijn gedaan door particulieren of bedrijven. Het fonds stelt al deze donaties ‘hartstikkene’ op prijs en bedankt de gevers! Ook zijn er inkomsten uit lezingen die Foppe de Haan voor het fonds houdt en uit grotere projecten die het fonds organiseert. Het geld wordt ingezet voor individuele aanvragen of voor lopende (samenwerkings)projecten. Om privacy te waarborgen worden de gevers niet bij naam genoemd. Zij die ons steunen, en waarvan de naam bij ons bekend is, krijgen een persoonlijk bedankbericht van ons.

Steunen kan op verschillende manieren: door te doneren, een actie te organiseren of een fundraisingevent op te zetten. Wil je ons helpen, neem dan contact op via info@foppefonds.nl.

Direct doneren kan ook:

Of maak je donatie over op rekeningnummer NL31RABO0114566682 t.n.v. Foppe Fonds.

Volg ons op social media