100 ruiters in het zadel!

2017 was voor het Foppe Fonds het jaar van de 100 ruiters. Er  werd een mooi doel nagestreefd en dat is inmiddels behaald.

Met het succes van het 100rolstoelenproject als inspiratiebron startte het Foppe Fonds het project 100PK onbeperkt in galop. De drempel voor kinderen om te kunnen paardrijden wilden we verlagen. Het doel was 100 nieuwe ruiters. En we zijn er!

Op de 5 maneges die zich aan 100PK hebben verbonden zijn inmiddels meer dan 100 ruiters gaan paardrijden. Via het project hebben de maneges o.a. speciale hulpmiddelen kunnen aanschaffen, zijn er aanpassingen gedaan, zijn vrijwilligers geworven en draaien er pilots met andere (zorg)partijen. De investeringen hebben effect gehad: meer kinderen wisten de gang naar het aangepast paardrijden te vinden.

We zijn trots op dit prachtige resultaat. Vanaf het begin in 2016 is er een speciale website met informatie over het project. Daar vindt u nu ook het overzicht van de 100 nieuwe ruiters en de verhalen van ouders: www.onbeperktingalop.nl.

Volg ons op social media