100PK artikel in Paard&Sport

Het magazine Paard&Sport heeft in de 2e editie van dit jaar aandacht besteed aan het Foppe Fonds project ‘100PK – onbeperkt in galop’. In het artikel wordt ingegaan op het belang van bewegen en van de paardensport voor vele kinderen die op een andere manier niet aan sport kunnen doen. 100PK is een project van het Foppe Fonds en een 5-tal FPG maneges om in totaal 100 nieuwe ruiters te kunnen laten rijden. De maneges werken momenteel aan diverse activiteiten om dit  te bereiken, kijk hiervoor ook op www.onbeperktingalop.nl

Voor het artikel is een bezoek gebracht aan één van de deelnemende maneges, manege Onder de Linde in Beetsterzwaag, en is Foppe de Haan geïnterviewd. Ook zijn prachtige foto’s gemaakt van een aantal nieuwe ruiters.

Het volledige artikel is bijgevoegd.

artikel paard&sport nummer 2 2016

 

 

Volg ons op social media