4 ambassadeurs vol energie!

Naast onze 3 sportambassadeurs is onlangs ook Lutz Jacobi als ambassadeur aan ons fonds verbonden. Lutz is bij velen bekend als een bevlogen politica. Haar bevlogenheid en enthousiasme zet ze ook graag in voor het Foppe Fonds. Daarnaast is zij zeer ambitieus en zal ze haar netwerken aanboren om meer aan de promotie van het fonds te kunnen doen.

Onlangs zijn de 4 ambassadeurs met het fonds om de tafel gaan zitten en hebben hun ideeën en wensen besproken. Zo voelt Tristan Bangma zich zeer verbonden met het fonds en vindt dat iedereen moet kunnen bewegen. Via het ambassadeurschap wil hij kinderen laten zien wat mogelijk is. Alyda Norbruis gaf aan dat zij zelf gesteund is door het fonds en graag wat terug doet. Sporten is haar leven: ‘Iedereen moet in beweging komen, want het leven is veel te mooi om stil te blijven zitten’, aldus Alyda. Ook geeft ze aan dat ze door te sporten heeft geleerd wie ze is en wat ze kan, dat heeft haar zelfvertrouwen gegeven. En Rixt van der Horst is al zo’n 5 jaar ambassadeur voor het fonds, maar voelt nog steeds de behoefte en verbondenheid om uit te dragen wat het fonds voor haar gedaan heeft in de beginfase van haar sportcarrière en te laten zien welke mogelijkheden er zijn.

Alle vier hebben uitgesproken ook graag meer op de voorgrond te willen treden met lezingen, presentaties en activiteiten voor het Foppe Fonds.
U gaat ze dus vaker zien!

Volg ons op social media