Netty bedankt, Lutz welkom!

In januari heeft een bestuurswissel bij het Foppe Fonds plaatsgevonden:

Netty Posthumus is de afgelopen jaren secretaris in het bestuur geweest en zij heeft in die periode het project 100PK vorm gegeven en uitgevoerd. Met dit project is de drempel voor kinderen om te kunnen paardrijden verlaagd. Op de 5 maneges die zich aan 100PK hebben verbonden zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 ruiters gaan paardrijden en zijn speciale hulpmiddelen aangeschaft, aanpassingen gedaan, vrijwilligers geworven en draaien er pilots met andere (zorg)partijen. Netty is voor deze inzet en haar overige bestuurswerk voor het fonds bedankt en samen met de overige bestuursleden, Foppe en de leden van de raad van toezicht hebben we afscheid van haar genomen.

Bedankt Netty!

In dezelfde maand hebben we al een nieuw bestuurslid mogen verwelkomen: Lutz Jacobi. Lutz is geen onbekende naam, de afgelopen jaren was ze vooral druk met haar werkzaamheden voor de Tweede Kamer en de afgelopen jaren voor de Waddenvereniging. Ze droeg het Foppe Fonds als ambassadeur al een warm hart toe en nu ze iets meer tijd in haar agenda krijgt kan ze het bestuur aanvullen.

Welkom Lutz! 

Volg ons op social media