Nieuwsbrief januari 2016

Het Foppe Fonds heeft zich het afgelopen jaar weer ingezet voor het creëren of benutten van kansen voor kinderen en jongeren met een beperking. In samenwerking met 5 FPG-maneges is een project gestart om paardrijden voor deze groep kinderen toegankelijker te maken. Hierover verderop meer.  Daarnaast heeft het fonds ook in 2015 kunnen voorzien in vele individuele aanvragen, bijvoorbeeld voor speciale voetbalschoenen of aanpassingen aan een sportrolstoel.

Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder gulle gevers. Te veel om op te noemen en persoonlijk te bedanken, maar allen onmisbaar voor het Foppe Fonds. Dankzij al deze steun en aandacht  kan het Foppe Fonds haar doel nastreven: het stimuleren van kinderen en jongeren voor wie sporten niet vanzelfsprekend is, zodat ook zij hun dromen -groot of klein- kunnen najagen.

Hartelijk dank voor alle bijdragen en een sportief en mooi 2016 toegewenst. Ik wens u veel leesplezier toe.http://foppefonds.live.addsite.nl/campaign/ux/view/c/368/r/554074

Volg ons op social media