Opening talentenschool Westermarskoalle

ABC_9599 Westermarskoalle offici+½le opening 080416kopie

Vrijdag 8 april jl. werd in Joure de Westermarskoalle geopend door Foppe de Haan. Deze school is een zgn. talentenschool. De  school wilde graag de officiële opening koppelen aan het Foppe Fonds.  Groep 8 overhandigde aan Foppe de Haan een cheque t.w.v. € 800,-. Dit bedrag is bijeengebracht door de leerlingen die flessen ingezameld hebben en een gezellige spelmiddag organiseerden voor kinderen en ouders.

ABC_9557 Westermarskoalle offici+½le opening 080416

(foto’s: fotopersburo Martin de Jong)

Volg ons op social media