RaceRunner integreert aangepast sporten in reguliere sport

RaceRunning is een sport

Het NSGK en het Foppe Fonds slaan de handen ineen om 100 kinderen/jongeren met een lichamelijke beperking te laten sporten met behulp van een RaceRunner.

Ons project biedt atletiekverenigingen de mogelijkheid om 3 RaceRunners aan te schaffen. De financiering hiervoor verloopt volgens het door ons al eerder gehanteerde model van de 1/3 regeling bij het 100 rolstoelenproject.

De atletiekvereniging zorgt middels eigen acties voor financiering van 1/3 van het benodigde bedrag, het NSGK en het Foppe Fonds dragen ieder ook een 1/3 van de kosten bij.

Een RaceRunner is een combinatie van een driewielfiets/racefiets, maar dan zonder pedalen en met een borststeun. Kinderen/jongeren kunnen zich hiermee voortbewegen door te lopen of te rennen.  Als sporthulpmiddel is de RaceRunner al bekend en in gebruik bij revalidatiecentra en op mytylscholen (scholen voor speciaal onderwijs). Wij willen samen met RaceRunning Nederland de mogelijkheden die een RaceRunner biedt als sport voor deze doelgroep, introduceren bij atletiekverenigingen.

Doelgroep

De RaceRunner is geschikt voor kinderen/jongeren (of volwassenen) met een lichamelijke beperking (zoals bv. cerebrale parese, spina bifida of andere syndromen) die in het dagelijks leven een rollator of rolstoel gebruiken voor hun mobiliteit. Voor deze groep (ernstig beperkte) kinderen is dit in sommige gevallen één van de weinige mogelijkheden om aan sport te doen. Vaak is hun handfunctie zo ernstig aangedaan dat zij bijvoorbeeld geen rolstoelsporten kunnen beoefenen. De RaceRunner is voor deze doelgroep zeer geschikt om conditie te onderhouden / verbeteren en om in een sportactiviteit te participeren.

RaceRunning Nederland

Op de website www.racerunning.nl kunt u meer informatie vinden over deze sport, de atletiekverenigingen die RaceRunning aanbieden en de aankomende events.

In Friesland wil AV Lionitas in Leeuwarden graag een pilot RaceRunning opstarten. Wij hopen dat door dit initiatief meer atletiekverenigingen in het Noorden deze vorm van aangepast sporten gaan aanbieden.

Sporten kan iedereen

RaceRunning is een prachtig voorbeeld van integratie van het aangepast sporten binnen de reguliere sport.

Het Foppe Fonds draagt hier graag een steentje aan bij!

Volg ons op social media