RaceRunning is booming

Eind 2017 sloegen het Foppe Fonds en Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) de
handen ineen om de RaceRunner te verspreiden over Nederland. Die samenwerking is nu al een
succes: zeven atletiekverenigingen deden een beroep op de nieuwe RaceRunner Regeling.

De RaceRunner is een soort driewiel-loopfiets waarmee veel kinderen en jongeren met een
lichamelijke handicap kunnen hardlopen. Het VUmc en NSGK introduceren RaceRunning als sport in
Nederland. Het VUmc geeft informatie en trainingen, NSGK helpt met de fondsenwerving. Inmiddels
zijn er RaceRunners aanwezig op 13 atletiek- en sportverenigingen en 15 andere locaties zoals
(Mytyl)scholen en revalidatiecentra. Zowel NOC*NSF als de Atletiekunie spreken over een “booming
sport”.

NSGK en het Foppe Fonds helpen atletiekverenigingen bij de aanschaf van RaceRunners. Doel is dat
kinderen met een lichamelijke handicap daardoor kunnen sporten bij een gewone vereniging in hun
eigen regio. Per vereniging dragen we samen maximaal 5.000 euro bij. Voorwaarde is dat de
vereniging zelf ook 2.500 euro bijlegt, eventueel geholpen door sponsors of serviceclubs.
Een aantal atletiekverenigingen in het land hebben al gebruik gemaakt van de regeling. Voordat ze
overgingen tot de aanschaf, hebben de verenigingen de RaceRunner vrijblijvend uitgeprobeerd.
Daarvoor heeft NSGK samen met VUmc een pool van RaceRunners opgezet die tijdelijk worden
uitgeleend. Nog diverse andere verenigingen maken gebruik van deze pool; mogelijk doen ook zij
binnenkort een beroep op het Foppe Fonds en NSGK om hun eigen RaceRunners aan te schaffen.

Meer informatie over RaceRunning vind je op:

https://www.nsgk.nl/wat-doet-nsgk/projecten/racerunning/

Volg ons op social media