Bestedingen

Het Foppe Fonds behandelt iedere maand de binnengekomen aanvragen. Deze aanvragen worden getoetst aan het doel van het fonds. Alle aanvragen moeten hebben betrekking op het stimuleren van bewegen van kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, door middel van sport en spel.

Wilt u een aanvraag indienen bij het Foppe Fonds vul dan het aanvraagformulier in.

In onderstaand overzicht kunt u zien waaraan het Foppe Fonds in 2015 bijgedragen heeft:

 

Bestedingen 2015
Toegekende aanvragen totaal € 58.392,68
waarvan aan:
– sportrolstoelen € 39.500,-
– (aangepast) sport- en spelmateriaal € 4.875,-
– contributies € 4.503,36
– aanpassingen hulpmiddelen € 6.894,32
– sportprojecten € 2.620,-

 

 

 

 

FoppeFonds